Címlap

Friss hírek

Köszöntjük Tenk község honlapján!

Értesítés ivóvízhálózat fertőtlenítéséről

Értesítés ivóvízhálózat fertőtlenítéséről - a kapcsolódó dokumentumot erre a hivatkozásra kattintva tekintheti meg >>

 

Tájékoztató szociális tűzifa kérelem benyújtásáról

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Tenk Község Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadta a szociális célú tűzifajuttatásról szóló 12/2015. (XI.24.) sz. rendeletét, melynek értelmében a szociálisan rászorulók részére biztosít téli fűtéshez tűzifát.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család,
c) kiskorú gyermeket nevelők,
d) egyedül élő időskorúak,
ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás megállapításánál - a fentieken túl - előnyt élveznek még az alábbi kérelmezők:

a) kiskorú gyermekét egyedülállóként nevelő;
b) három, vagy több gyermeket nevelő családok;   
c) időskorú vagy tartósan beteg, tartósan munkanélküliek;   
d) átmenetileg vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdők.         

A kérelemnyomtatványt átvehetik a Községházán, ügyfélfogadási időben.
A kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 20.
A határidőt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek.

Szociális tűzifa kérelem nyomtatvány - kattintson erre a hivatkozásra a letöltéshez >>

 

Tájékoztatás gyermekvédelmi utalvány kiosztásáról. 2016.11.23.

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványának kiosztására 2016. november 23-án (szerdán) 8 óra és 16 óra között kerül sor.

Aki a fent említett időpontban nem tud megjelenni a Községházán, két tanú előtt aláírt meghatalmazás ellenében megbízhat nagykorú, cselekvőképes személyt a támogatás átvételére.
A meghatalmazott személyi igazolványát hozza magával.

 

Hulladékszállítási tájékoztató

A REGIO- KOM TÉRSÉGI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NONPROFIT KFT. ÉRTESÍTI A LAKOSSÁGOT, HOGY A 2016. NOVEMBER 01. NAPJÁN (KEDDEN) ESEDÉKES HULLADÉKSZÁLLÍTÁST AZ ÜNNEP MIATT
2016. OKTÓBER 29-ÉN (SZOMBATON) VÉGZI.
A KUKÁKAT 7 ÓRÁRA SZÍVESKEDJENEK KITENNI AZ INGATLAN ELÉ!

 

Meghívó ünnepi megemlékezésre