Üvegzseb – közpénzek felhasználása

A helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv  a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az  önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az  önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Amellett, hogy ezt jogszabályok is előírják, (a 1992. évi XXXVIII. törvény; a 2003. évi XXIV. törvény; 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet) fontosnak tartjuk a lakosság tájékoztatását a közpénzek felhasználásával kapcsolatban is.
Elektronikusan is közzétesszük az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat, különös tekintettel a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére.
Lehetőséget biztosítunk az önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzések eredményeinek, megállapításainak megismerésére is.