Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve:

Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma):

Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2024 (MFP/ÖTIFB/2024)

Projekt címe (azonosító száma):

Közösségi tér fejlesztése Tenk községben az MFP/ÖTIFB/2024/ÖTIK pályázat keretében (3505097285)

Szerződött támogatás összege: 7.976.858,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések – 2024” alprogramjának keretében a Tenk, Fő út 54. szám (hrsz.: 211/20) alatt található közösségi épület felújítását szeretné megvalósítani. A pályázati támogatás felhasználásával a fejlesztéssel érintett épület fűtéskorszerűsítése és belső festése tervezett. A fűtéskorszerűsítéssel a jelenleg fali gázkonvektorokkal fűtött helyiségeket (idősek klubja, könyvtár és hírlapolvasó helyiségek) integrálnák a központi fűtési rendszerbe, amihez kazáncsere is szükséges. A belső helyiségek fal- és mennyezetfestései elavultak, kopottak, ezért két réteg belső tisztasági diszperzit festésre kerülne sor.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2025.05.13.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tuljadonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022 (MFP-ÖTIK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi tér fejlesztése Tenk községben az MFP-ÖTIK/2022 pályázat keretében (3345625741)

Szerződött támogatás összege: 9.983.890,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében a Tenk, 193/1 helyrajzi szám alatt található, közösségi térnek szánt épület további felújítását szeretné megvalósítani. A fejlesztéssel érintett épület felújítása a Magyar Falu Program 2020. évi „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” alprogramjában elnyert támogatás felhasználásával vette kezdetét, megvalósult az épület belső burkolatainak, homlokzati és belső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat és a lábazat hőszigetelése, belső válaszfalak építése. A jelenlegi projekt kiegészítő jelleggel, az eddigi felújításokkal nem érintett elemekre irányul. A nyeregtető azbesztpala fedésének elbontása után új tetőfedés készül, betoncseréppel, új lécezéssel. Az épület északi és keleti homlokzata előtt akadálymentes rámpa és lépcső épül. Sor kerül a belső helyiségek fal- és mennyezeti felületeinek glettelésére, festésére is. A fejlesztésnek köszönhetően komfortosabbá válik a szabadidő eltöltésének lehetősége és a kulturális programokhoz való hozzáférés a településen.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Tenk községben az MFP-BJA/2022 pályázat keretében (3345617007)

Szerződött támogatás összege: 3.999.228,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” alprogramja keretében a Tenk, Fő utca 8-16. szám közötti, 61/1 helyrajzi számhoz tartozó járdaszakasz felújítására szeretne támogatást igényelni. A fejlesztéssel érintett járdaszakasz 97 méter hosszú és 1 méter széles burkolata több helyen károsodott, javított, repedéseket és felületi hiányosságokat tartalmaz. A felújítás során a burkolati hibák kijavítását követően 6 cm vastag térkőburkolat kerül beépítésre homokágyazatba fektetve. A kapubehajtókban a szükséges süllyesztések miatt a meglévő járda elbontásra kerül. Tükörképzés után zúzalékos járdaalapot kell készíteni, majd arra 15 cm vtg. Ckt járdaalapot kell építeni. Erre kerül a térkő 3 cm-es ágyazóhomokba. A járda mindkét oldalán kerti szegély építése szükséges. A projekt hozzájárul a lakosság komfortérzetének és a településképnek a javulásához, a község gyalogos közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.06.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Szolgálati lakás – 2020 (MFP-SZL/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás felújítása Tenk községben az MFP-SZL/2020 pályázat keretében (3111202956)

Szerződött támogatás összege: 9.990.374,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Szolgálati lakás” alprogramja keretében a Tenk, Fő út 16. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő épületből, egykori családi házból szolgálati lakást szeretne kialakítani. Az elmúlt években az Önkormányzat saját forrásból részlegesen már felújította az épületet, a teljes tetőszerkezetet kicserélte, a belső válaszfalakat, padlóburkolatokat, aljzatbetont, az elektromos és gépészeti rendszert elbontotta. A tervezett fejlesztés a külső homlokzati falak hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók cseréjét, új aljzatbeton készítését, a belső válaszfalak, hőszigetelt álmennyezet kiépítését, a teljes elektromos hálózat vezetékeinek védőcsövezését, az épületen belüli vízvezetékrendszer kialakítását foglalják magukban. A tervezett felújítások eredményeként a jelenleg kihasználatlan önkormányzati tulajdonú épület alkalmassá válik a közfeladatot ellátó személy megfelelő lakhatási körülményeinek biztosítására.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.04.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 (MFP-UHK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tenk községben az MFP-UHK/2021 pályázat keretében (3280243880)

Szerződött támogatás összege: 14.998.821,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a település belterületén található József Attila út (hrsz.: 279) burkolatának felújítását kívánja megvalósítani 359 méter hosszon. A fejlesztéssel érintett József Attila utca 15-20 éve nem volt felújítva, burkolata több helyen kátyúsodott. A felújítás során a mélyebb burkolati hibákat zúzottkővel, illetve AC 11 jelű aszfalltal (kátyúzással) kell kiegyenlíteni. A kijavított felületre AC 11 kopó aszfaltréteg kerül 4+2 cm vastagságban. Az aknafedlapokat szintbe kell emelni, a meglévő padkáról a humuszréteget el kell távolítani, a felesleges föld elszállításával. Aszfaltozás után a padkát 0,5-0,5 méter szélességben, 10 cm vastagságban, 0-32 zúzalékkal fel kell tölteni és tömöríteni szükséges.  A projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településképnek és a lakosság komfortérzetének a javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez. A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2020 (MFP-BJA/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Tenk községben az MFP-BJA/2020 pályázat keretében (3081781839)

Szerződött támogatás összege: 999.998,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramjának keretében a település Fő útján haladó, Dormánd felől baloldalt húzódó 84 méter hosszú és 1 méter széles járda felújítását kívánja megvalósítani. A tervezett felújítással érintett járdaszakasz betonból készült, burkolata több helyen károsodott, repedések és felületi hiányosságok figyelhetőek meg a felületén. Az 1980-as években épült járda ezen szakasza kb. 15-20 éve nem volt felújítva. A jelenlegi betonos alaptest felhasználásával térköves járda kerül kialakításra. Előkészített felületen két oldali kerti szegély megtámasztás készül, a meglévő betonalapra kerül 3 cm vastag betömörített ágyazó homok, amelyre 6 cm vastag térkövet „gumikalapácsos” igazítással kell elhelyezni. A kapubejáróknál erősített beton kialakítása szükséges. Tenk Községi Önkormányzat eredményesen pályázott és közel 5 millió Ft támogatást nyert a Magyar Falu Program járdafelújítást támogató tavalyi pályázati kiírásán, amely ugyanezen járda 329,9 méter hosszú szakaszának felújítását teszi lehetővé. Jelen projekt kapcsolódik a tavalyi pályázatban támogatott járdaszakasz felújításához, annak folytatásaként valósulhat meg. A tervezett projekt hozzájárul a településkép vonzóbbá válásához és a lakosság komfortérzetének javulásához, a település gyalogosközlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás (MFP-KTF/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségi célú épület fejlesztése Tenk községben az MFP-KTF/2020 pályázat keretében (3084061523)

Szerződött támogatás összege: 14.960.111,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a Tenk, II. Rákóczi Ferenc út 2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épületet szeretné felújítani, átalakítani annak érdekében, hogy alkalmassá váljon közösségi funkciók ellátására. A tervezett fejlesztés során a meglévő épület alaprajzi elrendezésének megváltoztatásával, válaszfalak bontásával és új válaszfalak építésével kialakításra kerülnek az épületen belüli közösségi célú helyiségek. Egy új bejárat létesül, ahonnan a középfőfal mentén végigvezetett közlekedőről nyílik a két kisebb és egy nagyobb közösségi tér, egy iroda, a vizesblokkok és két kisebb tároló helyiség. Mivel a belső burkolatok elhasználódottak, a kialakításra kerülő helyiségek új kerámia padlóburkolatot, a vizesblokkok csúszásmentes kerámia padlóburkolatot és falicsempe burkolatot kapnak. A homlokzati felületek és a lábazat felújításra szorulnak, a homlokzati vakolatok több helyen leváltak vagy táskásak, a lábazat több helyen málladozik. A homlokzat felújítása dryvit rendszerrel történik. Tapadóhíd készítése után 5 cm vastag hőszigetelés készül a homlokzaton annak érdekében, hogy létrejöjjön a vékonyvakolati rendszer fogadására alkalmas kellően merev és sík felület. A lábazat 4 cm vastag hőszigetelést kap, amire felvihető a lábazati vékonyvakolat. Megújul az ereszdeszkázat, valamint a függőeresz- és lefolyócsatornák cseréje is megtörténik. A belső és a külső fa nyílászáró szerkezetek bontása szükséges, az új nyílászárók műanyag szerkezetű, hőszigetelő, korszerű külső nyílászárók, valamint utólag beépíthető dekor laminált felületű belső nyílászárók. A projekt eredményeként javulnak a helyi kulturális és közösségi programok lebonyolításának infrastrukturális feltételei.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)

Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Tenk községben az MFP-ÖTU/2020 pályázat keretében (3081779900)

Szerződött támogatás összege: 6.999.999,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” alprogramjának keretében a Dózsa György út burkolatának felújítását kívánja megvalósítani összesen 640 méter hosszon és 3 méter szélességben. A tervezett felújítással érintett Dózsa György út aszfalt burkolattal rendelkezik. A burkolat több helyen károsodott, felületi repedéseket, hiányosságokat tartalmaz. A felújítás műszaki tartalmát tekintve két szakaszra különíthető. Az első 310 méter hosszú szakaszon a meghibásodott burkolatrészek kátyúzása után az aszfaltozás megkezdődhet. Az út mentén kétoldali padka kerül kialakításra 0,5-0,5 méter szélességben, a rendezést követően zúzalékterítéssel, tömörítéssel. A felesleges földet el kell távolítani és elszállítása szükséges. Az előkészített burkolatra átlag 5 cm AC-11 kopó aszfalt, a padkákra 5 cm vastagságban zúzottkő kerül beépítésre. A 330 méter hosszú második szakaszon csak a meghibásodott burkolatrészek kátyúzására kerül sor átlag 6 cm vastagságban. A tervezett projekt megvalósulása esetén hozzájárul a településkép és a lakosság komfortérzetének javulásához, a község közlekedési infrastruktúrájának fejlődéséhez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező alkalmazása Tenk községben (1984504328)

Szerződött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor a Tenki Faluház – Könyvtár, Információs és Közösségi Hely épületében (Tenk, Fő út 54.)

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Tenk községben (3021316914)

Szerződött támogatás összege: 4.374.798,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Óvoda udvar” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a Csicsergő Óvoda udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök és ütéscsillapító gumilapok beszerzésével. A három csoportszobás, jelenleg bővítés alatt álló óvoda játszóudvarán 2 db kétüléses rönkhinta és 1 db rönkből készült rúdhinta található. Az udvaron található homokozókat elbontották, a későbbiekben új homokozók kerülnek telepítésre. Az óvodaudvaron jelenleg hiányzik a társas játékra alkalmas mozgásfejlődést és a szociális készségek fejlesztését is segítő komplex játszóvár. A tervezett fejlesztés keretében 2 db komplex játszóvár (Kisvakond és Dömötör mászóvár) kerül beszerzésre a Dömötör mászóvárhoz tartozó ütéscsillapító gumilapokkal együtt.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Urnafal és járda építése Tenk község temetőjében (3020685750)

Szerződött támogatás összege: 1.990.897,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés szükségességét lakossági igények indokolják. A sírhelyek jobb temetőn belüli megközelíthetősége érdekében szükséges egy új járdaszakasz megépítése, az urnás temetkezés iránti növekvő igényekből adódóan pedig a meglévő urnás tárolókapacitás növelése is indokolt. A meglévő urnafal mintájára épül fel a a 34 db új urnahelyet tartalmazó új urnafal, a meglévő szomszédságában, méretében és építészeti megjelenésében azzal azonos kialakítással. A 40x40x23 cm-es pillér zsalukövekből felépülő szerkezet vékony vakolást és festést kap és fa szerkezetű, cserépfedéssel ellátott kontyolt nyeregtetőszerkezet épül rá lazúrozott fafelületekkel. Az urnafal köré a járdákkal azonos térkőburkolat kerül kb. 4,60×3,40 m külső méretben. A sírhelyek észak-nyugati irányból történő megközelítésére egy teljesen új járda épül, kb. 90 m hosszon. Az új járda a meglévő járdákkal azonos kialakításban készül, 1,0 m szélességben, kerti szegélykővel határolva, homokos kavics feltöltésen 4 cm vastag térkőburkolattal ellátva.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi rendelő (MFP-HOR/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi létesítmény részleges energetikai felújítása Tenk községben (3007297648)

Szerződött támogatás összege: 9.999.811,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja a Tenk, Fő út 52. szám alatti, egészségügyi alapellátást biztosító épület energiahatékonyságának javítása külső felújítással. Energetikai felújításként szükséges a homlokzatot hőszigeteléssel ellátni, a lábazati részen min. 15 cm XPS, a felmenő homlokzati falakat min 15 cm vtg. EPS hőszigetelő lapokkal. A hőszigetelés megkezdése előtt az egyébként megfelelő állapotú homlokzatvakolat egyenetlenségeit el kell távolítani és vakolatpótlással egyenletessé kell tenni. A hőszigetelésre dryvit rendszer kerül, a lábazati részen műgyantás mozaikvakolat, a felmenő falakra szilikátos vékonyvakolati rendszer 1,5 mm-es szemnagysággal a szükséges kiegészítő profilokkal. A fedett teraszfödémre 15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelő táblákat kell elhelyezni, dryvit rendszerrel és vékonyvakolattal ellátva. A meglévő fa szerkezetű, kapcsolt gerébtokos kialakítású, sima üvegezésű nyílászárókat ki kell bontani és helyükre a korszerűbb műanyag ablakokat, ajtókat kell beépíteni, a régiekkel azonos mérettel. Fontos, hogy 3 rétegű üvegezésűek legyenek, és a szerkezet Uw: 1,1 W/m2k értéket tudjon. Azokon a helyeken (sarkokon), ahol a hőszigetelés beleérne a régi ablak síkjába, nyílásszűkítéssel, vagy toktoldó beépítésével kell a csatlakozást megoldani. A fejlesztést az épület energiahatékonyságának javítása, a jelenlegi épületszerkezetek elavultsága miatt jelentkező magas üzemeltetési költségek csökkentése iránti igény indokolja.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Tenk községben (3019811139)

Szerződött támogatás összege: 4.995.632,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a település Fő útján található, Dormánd felől baloldalt húzódó, 329,9 m hosszú és 1,0 m széles járdaszakasz burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A Fő úton 329,90 fm hosszban és 1,0 m szélességben térköves járda kerül megépítésre a jelenlegi betonos járda alaptest felhasználásával, kerti szegély megtámasztással. A meglévő beton járda mellé a kerti szegélyt meg kell építeni, alá fagyvédő kavicságyat kell készíteni. A meglévő beton járdafelület felületi hibáit ki kell javítani és a térkő burkolatot 1,0 m szélességben 3 cm-es homokágyra kell megépíteni, felületét kvarchomokkal be kell seperni. A felújítással érintett járdaszakasz jelenlegi állapotában több helyen károsodott, felületi hiányosságokat, repedéseket tartalmaz, ami balesetveszélyt hordoz a járdán közlekedő gyalogosok számára.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 (MFP-ÖTIK/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Faluház fejlesztése Tenk községben az MFP-ÖTIK/2021 pályázat keretében (3285120993)

Szerződött támogatás összege: 4.882.263,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a Tenk, Fő út 58. szám (hrsz.: 211/11) alatt található közös önkormányzati hivatali kirendeltség épületének belső felújítását tervezi. A főbejárat utáni előtér, közlekedők kissé töredezett mázas kerámia padlóburkolatára esztétikusabb és nagyobb kopásállóságú kerámia lapok kerülnek. A tárgyalóban a régi szőnyegpadló burkolatot elbontják. A konyhai helyiségekben lévő pvc burkolat elbontását követően esztétikusabb mázas kerámia burkolat készül. A belső helyiségek tapétaburkolatainak eltávolítása után a fal- és mennyezeti felületek glettelést követően diszperzit festést kapnak. A házasságkötő terem lábazati részén megtörténik a felázott vakolat cseréje kb. 1,1 méter magasságban. A tervezett felújítások végrehajtásával megvalósul az ügyfelek, azaz a közszolgáltatásokat igénybe vevő lakosság és a hivatali alkalmazottak számára egyaránt megfelelő körülményeket biztosító, korszerű épített környezet.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 (MFP-BJA/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Tenk községben az MFP-BJA/2021 pályázat keretében (3290108285)

Szerződött támogatás összege: 4.946.546,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program „Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása” alprogramja keretében a Fő út 61/1 helyrajzi számhoz tartozó járdaszakasz 265 fm hosszban és 1,2 m szélességben történő felújításához szeretne anyagtámogatást igényelni. A felújítani tervezett járdaszakasz betonburkolata több helyen károsodott, repedéseket, felületi hiányosságokat tartalmaz. A meglévő járda, mint meglévő alap felhasználásával a teljes járdaszakasz mintegy 70%-án térköves járda készül. A kapubehajtók esetében 15 cm homokos kavics talajjavító rétegből, 15 cm C 20/25 betonból, 3 cm vastag betömörített ágyazó homokból és 6 cm vastag térkőből új rétegrend készül, ez a teljes járdaszakasz mintegy 30%-át érinti. Az előkészített felületen két oldali kerti szegély megtámasztás tervezett, a kapubejáróknál erősített beton kialakítása szükséges. Tenk Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program 2019. és 2020. évi anyagtámogatási pályázatain elnyert támogatásokból összesen 414 méter járdaszakaszt újított fel a településen átvezető forgalmas főúton. A jelenlegi projekt kapcsolódik az előző évek járdafelújításaihoz, mivel mindegyik fejlesztés célja azonos, a Fő út járdahálózatának korszerűsítése.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.31.