Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (MFP-NHI/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervező alkalmazása Tenk községben (1984504328)

Szerződött támogatás összege: 2.796.300,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező támogatott éves foglalkoztatására kerül sor a Tenki Faluház – Könyvtár, Információs és Közösségi Hely épületében (Tenk, Fő út 54.)

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Tenk községben (3021316914)

Szerződött támogatás összege: 4.374.798,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Óvoda udvar” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a Csicsergő Óvoda udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök és ütéscsillapító gumilapok beszerzésével. A három csoportszobás, jelenleg bővítés alatt álló óvoda játszóudvarán 2 db kétüléses rönkhinta és 1 db rönkből készült rúdhinta található. Az udvaron található homokozókat elbontották, a későbbiekben új homokozók kerülnek telepítésre. Az óvodaudvaron jelenleg hiányzik a társas játékra alkalmas mozgásfejlődést és a szociális készségek fejlesztését is segítő komplex játszóvár. A tervezett fejlesztés keretében 2 db komplex játszóvár (Kisvakond és Dömötör mászóvár) kerül beszerzésre a Dömötör mászóvárhoz tartozó ütéscsillapító gumilapokkal együtt.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.12.31.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Temető fejlesztése (MFP-FFT/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Urnafal és járda építése Tenk község temetőjében (3020685750)

Szerződött támogatás összege: 1.990.897,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés szükségességét lakossági igények indokolják. A sírhelyek jobb temetőn belüli megközelíthetősége érdekében szükséges egy új járdaszakasz megépítése, az urnás temetkezés iránti növekvő igényekből adódóan pedig a meglévő urnás tárolókapacitás növelése is indokolt. A meglévő urnafal mintájára épül fel a a 34 db új urnahelyet tartalmazó új urnafal, a meglévő szomszédságában, méretében és építészeti megjelenésében azzal azonos kialakítással. A 40x40x23 cm-es pillér zsalukövekből felépülő szerkezet vékony vakolást és festést kap és fa szerkezetű, cserépfedéssel ellátott kontyolt nyeregtetőszerkezet épül rá lazúrozott fafelületekkel. Az urnafal köré a járdákkal azonos térkőburkolat kerül kb. 4,60×3,40 m külső méretben. A sírhelyek észak-nyugati irányból történő megközelítésére egy teljesen új járda épül, kb. 90 m hosszon. Az új járda a meglévő járdákkal azonos kialakításban készül, 1,0 m szélességben, kerti szegélykővel határolva, homokos kavics feltöltésen 4 cm vastag térkőburkolattal ellátva.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Orvosi rendelő (MFP-HOR/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Egészségügyi létesítmény részleges energetikai felújítása Tenk községben (3007297648)

Szerződött támogatás összege: 9.999.811,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja a Tenk, Fő út 52. szám alatti, egészségügyi alapellátást biztosító épület energiahatékonyságának javítása külső felújítással. Energetikai felújításként szükséges a homlokzatot hőszigeteléssel ellátni, a lábazati részen min. 15 cm XPS, a felmenő homlokzati falakat min 15 cm vtg. EPS hőszigetelő lapokkal. A hőszigetelés megkezdése előtt az egyébként megfelelő állapotú homlokzatvakolat egyenetlenségeit el kell távolítani és vakolatpótlással egyenletessé kell tenni. A hőszigetelésre dryvit rendszer kerül, a lábazati részen műgyantás mozaikvakolat, a felmenő falakra szilikátos vékonyvakolati rendszer 1,5 mm-es szemnagysággal a szükséges kiegészítő profilokkal. A fedett teraszfödémre 15 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelő táblákat kell elhelyezni, dryvit rendszerrel és vékonyvakolattal ellátva. A meglévő fa szerkezetű, kapcsolt gerébtokos kialakítású, sima üvegezésű nyílászárókat ki kell bontani és helyükre a korszerűbb műanyag ablakokat, ajtókat kell beépíteni, a régiekkel azonos mérettel. Fontos, hogy 3 rétegű üvegezésűek legyenek, és a szerkezet Uw: 1,1 W/m2k értéket tudjon. Azokon a helyeken (sarkokon), ahol a hőszigetelés beleérne a régi ablak síkjába, nyílásszűkítéssel, vagy toktoldó beépítésével kell a csatlakozást megoldani. A fejlesztést az épület energiahatékonyságának javítása, a jelenlegi épületszerkezetek elavultsága miatt jelentkező magas üzemeltetési költségek csökkentése iránti igény indokolja.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.04.30.


Kedvezményezett neve: Tenk Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása (MFP-BJA/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Járdafelújítás Tenk községben (3019811139)

Szerződött támogatás összege: 4.995.632,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program “Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” alprogramjának keretében Tenk Községi Önkormányzat a település Fő útján található, Dormánd felől baloldalt húzódó, 329,9 m hosszú és 1,0 m széles járdaszakasz burkolatának felújítását kívánja megvalósítani. A Fő úton 329,90 fm hosszban és 1,0 m szélességben térköves járda kerül megépítésre a jelenlegi betonos járda alaptest felhasználásával, kerti szegély megtámasztással. A meglévő beton járda mellé a kerti szegélyt meg kell építeni, alá fagyvédő kavicságyat kell készíteni. A meglévő beton járdafelület felületi hibáit ki kell javítani és a térkő burkolatot 1,0 m szélességben 3 cm-es homokágyra kell megépíteni, felületét kvarchomokkal be kell seperni. A felújítással érintett járdaszakasz jelenlegi állapotában több helyen károsodott, felületi hiányosságokat, repedéseket tartalmaz, ami balesetveszélyt hordoz a járdán közlekedő gyalogosok számára.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2021.06.30.