Címlap

Friss hírek

Köszöntjük Tenk község honlapján!

Meghívó - Ünnepi megemlékezés

 

Módosítás: (2017. március 14. kedd, 09:03)

 

Értesítés

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti a tisztelt ingatlanhasználókat, hogy a szelektív csomagolási és biológiailag lebomló hulladékok háztól történő elszállításának rendje 2017. február 1-től megváltozik.

A hulladékok havi egyszer, minden hónap 2. vasárnapját követő héten kerülnek majd elszállításra a korábban megszokott napon.

Ennek megfelelően:

 • 2017. február 13. hétfő
 • 2017. március 13. hétfő
 • 2017. április 10. hétfő
 • 2017. május 15. hétfő
 • 2017. június 12. hétfő
 • 2017. július 10. hétfő
 • 2017. augusztus 14. hétfő
 • 2017. szeptember 11. hétfő
 • 2017. október 9. hétfő
 • 2017. november 13. hétfő
 • 2017. december 11. hétfő

Együttműködésüket megköszönve:

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

 

Meghívó karácsonyi hangversenyre

 

Értesítés ivóvízhálózat fertőtlenítéséről

Értesítés ivóvízhálózat fertőtlenítéséről - a kapcsolódó dokumentumot erre a hivatkozásra kattintva tekintheti meg >>

 

Tájékoztató szociális tűzifa kérelem benyújtásáról

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Tenk Község Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadta a szociális célú tűzifajuttatásról szóló 12/2015. (XI.24.) sz. rendeletét, melynek értelmében a szociálisan rászorulók részére biztosít téli fűtéshez tűzifát.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család,
c) kiskorú gyermeket nevelők,
d) egyedül élő időskorúak,
ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás megállapításánál - a fentieken túl - előnyt élveznek még az alábbi kérelmezők:

a) kiskorú gyermekét egyedülállóként nevelő;
b) három, vagy több gyermeket nevelő családok;   
c) időskorú vagy tartósan beteg, tartósan munkanélküliek;   
d) átmenetileg vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdők.         

A kérelemnyomtatványt átvehetik a Községházán, ügyfélfogadási időben.
A kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 20.
A határidőt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek.

Szociális tűzifa kérelem nyomtatvány - kattintson erre a hivatkozásra a letöltéshez >>