Tisztelt tenki Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján tenki lakcímétől távol tartózkodó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat) 16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Tenk Helyi Választási Irodán (3359 Tenk, Fő út 58.).

A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig a Tenk Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a Tenk Községi Önkormányzat honlapjáról, a www.tenk.hu oldalon.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kérelmet a Tenk Helyi Választási Irodához (3359 Tenk, Fő út 58.) kell benyújtani 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy lakcímét, és szerepel a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
– magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
– magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
– magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről

A lakcím igazolására alkalmas:

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány amennyiben a lakcímet tartalmazza

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Tenk község szavazókörének címében a 2014. évi országgyűlési választások óta változás nem következett be.
A szavazókör címe: 3359 Tenk, Fő út 54.

Tenk, 2016. szeptember 15.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Péter
Helyi Választási Iroda
Vezető

Mozgóurna iránti kérelem >>
2016-10-02 Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz >>

Tájékoztató a HVB tagjairól és a HVI vezetőjéről >>