Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha  

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.03.04.-2023.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3359 Tenk, Szabadság út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése a csoportokban. Segítségnyújtás a gyermekek folyamatos ellátásában, fejlesztésében, felügyeletében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középiskola/gimnázium,
  •       büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       óvodapedagógiai tanulmányok, gyermekintézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  •       gyermekközpontúság, tolerancia, önálló munkavégzés, együttműködőkészség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai önéletrajz; motivációs levél; végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Éva nyújt, a 06-36/470-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3359 Tenk, Szabadság út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/336/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

vagy

  •       Elektronikus úton Lévai Judit részére a ovoda@tenk.hu E-mail címen keresztül

vagy

  •       Személyesen: Lévai Judit, Heves megye, 3359 Tenk, Szabadság út 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       www.tenk.hu – 2021. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ujbh5zang7