6 2020 (XII.7.) a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról