4.2022.(XII.1.) Tenk Községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről