Értesítés tankönyvelosztásról

Figyelem! 2011/12- es tanév tankönyveinek kiadásának időpontjai:

Ingyenes:

  • aug. 24  (szerda) 08.00 -12.00 és 13.00 – 16.00 (felelős: osztályfőnök)

Vásárolt:

  • aug. 25 (csütörtökön) 08.00 – 16.00 (felelős: iskolatitkár)

Ingyenes tankönyvre jogosult:

  • nagy családos (3vagy több gyermekes)
  • gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
  • tartósan beteg
  • Sajátos nevelési igényű

Jogosultságát csak akkor tudja érvényesíteni, ha az ezt igazoló írat másolatát leadja a könyv osztásakor. (határozat, családi pótlék szelvény, orvosi szakvélemény)
A tankönyvcsomagot csak a szülő ill. meghatalmazással más felnőtt veheti át, mindkét esetben személyigazolvány kell.

Forgács Anna
tagintézmény vezető