Meghívó Képviselő-testületi ülésre

A módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bek. foglalt jogkörömnél fogva a Képviselő-testület soros ülését 2012. április 11. napján, szerdán 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirend előtt:

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a településen végzett szociális szolgáltatási tevékenységről (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)
Előadó: Szalai Tiborné házi gondozó

2. Beszámoló a konyha működéséről
Előadó: Ózsvári Kálmánné élelmezésvezető

3. Egyebek

Tenk, 2012. április 6.

Szopkó Tamás
polgármester