Meghívó Képviselő-testületi ülésre

A módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bek. foglalt jogkörömnél fogva a Képviselő-testület ülését 2012. április 25. napján, szerdán 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirend előtt:

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

Napirendi pontok:


1. A 2011. IV. negyedévi előirányzat módosításának tárgyalása

Előadó: Szopkó Tamás polgármester

2. A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló (Zárszámadás)

Előadó: Szopkó Tamás polgármester

3. Egyebek. Bejelentések, indítványok

Tenk, 2012. április 20.

Szopkó Tamás
polgármester