Meghívó Képviselő testületi ülésre

A módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bek. foglalt jogkörömnél fogva a Képviselő-testület ülését 2012. május 23. napján, szerdán 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirend előtt:

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységről
Előadók: Dányiné Szórád Ibolya körjegyző
Beszteri Natália intézményvezető
Szabó Sándorné szakmai egységvezető

2. Egyebek.
Bejelentések, indítványok

Tenk, 2012. május 18.

Szopkó Tamás
polgármester