Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Az utóbbi időben a rendkívüli meleg, és a hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az ország teljes területén lévő erdőkre, valamint az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területre, a vidékfejlesztési miniszter, általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a szabadtéren keletkezetett tüzek jelentős része gaz és hulladék nem megfelelő égetése, felügyelet nélkül hagyása miatt keletkezett.

A fentiekre hivatkozással ÁTÁNY, HEVESVEZEKÉNY és TENK települések teljes területére vonatkozó minden égetési tevékenység tilos a lakosság élet és anyagi javainak biztonsága érdekében!

A helyi tűzgyújtási tilalom, az országos tűzgyújtási tilalom feloldásáig tart.
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy a műveletlen területeken az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 18. § (3) bekezdése alapján: „Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve felhasználó feladata. „
Tájékoztatok továbbá mindenkit, hogy a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező az alábbi esetekben:
Tűzvédelmi szabálytalanság mértéke:
1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő
100.000.- – 1.000.000.-Ft-ig,
2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
200.000  –    3.000.000.-Ft-ig terjedhet.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Átány, 2012. augusztus 27.
Dányiné Szórád Ibolya
körjegyző