Meghívó Képviselő testületi ülésre

A módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bek. foglalt jogkörömnél fogva a Képviselő-testület soron kívüli ülését 2012. szeptember 6. napján, csütörtökön 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

2. Önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

3. Önkormányzati rendelet alkotása a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

4. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló, 17/1999. (XII.10.) számú rendelet módosítása
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

5. Önkormányzati rendelet alkotása az önkormányzat intézményeiben alkalmazott térítési díjakról
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

6. Egyebek

Tenk, 2012. augusztus 31.

Szopkó Tamás
polgármester