Bursa értesítés 2012.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásának határideje:  2012. november 23.

Pályázat kötelező mellékletei:

1.) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév első félévéről. (A jelenleg is felsőoktatásban résztvevőknek „A típusú pályázat”)
2.) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
3.) A szociális rászorultsága igazolása

További kérdés esetén Kissné Tóth Klaudia ügyfélfogadási időben (kedden és csütörtökön, reggel 8 órától délután 4 óráig) készséggel áll rendelkezésére.
A regisztrációt minden pályázónak egyénileg kell elvégezni, de a hibalehetőségek, félreértések elkerülése érdekében kérjék az ügyintéző segítségét.
A pályázati kiírás a „PÁLYÁZATOK” menüpont alatt található.