Meghívó Képviselő testületi ülésre

A módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (2) bek. foglalt jogkörömnél fogva a Képviselő-testület ülését 2012.november 28. napján, szerdán 14.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterme

Napirend előtt:

Beszámoló az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

2. Tenk Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Szopkó Tamás polgármester

3. Egyebek

Tenk, 2012. november 21.

Szopkó Tamás
Polgármester