Pénzügyi ügyintéző álláspályázat

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Tenki Kirendeltsége pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3359. Tenk, Fő út 58.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet II/6. Pénzügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok: Költségvetés és beszámoló készítése, kontírozás, főkönyvi könyvelés. Leltár készítés, számlázás, bérjellegű kifizetések számfejtése, kapcsolódó munkaügyi feladatok ellátása. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák és egyéb nyilvántartások elkészítése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő és adminisztratív, beszámolási feladatok, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önkormányzatok költségvetési, pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, költségvetési tervezés, beszámolás, nyilvántartás.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy pénzügyi számviteli szakképesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelő végzettség,
 • költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Pénzügy- számvitel,
 • költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Tenki helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló, 2011. évi CXCIX. törvényben foglalt adattartalommal, a végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dányiné Szórád Ibolya jegyző nyújt, a 36/482-804 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Átányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3371. Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-2644/1/2013 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkakör betöltéséről -személyes meghallgatást követően- a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.atany.hu – 2013. szeptember 1.
 • www.hevesvezekeny.hu – 2013. szeptember 1.
 • www.tenk.hu – 2013. szeptember 1.