Személyijövedelemadó-bevallás az adóhatóság közreműködésével − az egyszerűsített bevallás választásának legfontosabb szabályai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014-ben is többféle lehetőséget kínál a 2013. évi jövedelemadó elszámolására és bevallására annak érdekében, hogy az adózók a számukra legegyszerűbb és legkényelmesebb formában tehessenek eleget törvényi kötelezettségeiknek. A személyijövedelemadó-bevallás teljesítésének egyik legegyszerűbb módja az egyszerűsített bevallás választása.

Az egyszerűsített bevallás az önadózás egyik formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő adózók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésével tegyenek eleget a bevallás benyújtására irányuló kötelezettségüknek.

Az egyszerűsített bevallás lehetőségét főszabály szerint azok a magánszemélyek választhatják, akik a 2013-ban kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szereztek, amelyből a kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le. Nem zárja ki ugyanakkor az egyszerűsített bevallás választását például az sem, ha az adózónak 2013-ban ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásból, ingó vagyontárgy értékesítéséből bevallásköteles jövedelme származott, vagy egyszerűsített foglalkoztatás révén is szerzett bevételt. Szintén nem jelent kizáró okot, ha például a magánszemély adókedvezményt vagy családi kedvezményt kíván érvényesíteni, vagy a nyugdíj-előtakarékossági és/vagy az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári számlája javára kíván rendelkezni, mint ahogy az sem, ha 2013-ban visszafizetendő adókedvezménye keletkezett, vagy olyan bevételt szerzett, amelyre az ekho szabályai szerinti adózást választotta.

 

Az egyszerűsített bevallás választásának elengedhetetlen feltétele, hogy a magánszemély az adóhatóság közreműködését a 1353NY elnevezésű nyilatkozat kitöltésével és a NAV részére történő továbbításával 2014. február 17-éig kezdeményezze.

A 1353NY nyilatkozat hozzáférhető a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges egységcsomag részeként, beszerezhető a NAV bármely ügyfélszolgálatán, illetve letölthető annak honlapjáról (www.nav.gov.hu) is.

A nyilatkozat megküldhető postai és elektronikus úton (az ügyfélkapun keresztül) egyaránt, de 2014. február 17-éig arra is lehetőség van, hogy azt a magánszemély bármely ügyfélszolgálaton személyesen adja le.

Fontos azonban, hogy amennyiben a magánszemély a szükséges nyilatkozatot az adóhatósághoz határidőn belül nem továbbítja, akkor már csak a 1353ADÓNYILATKOZAT vagy a 1353-as bevallás benyújtásával tehet eleget a törvényben előírt kötelezettségének.

A NAV a beküldött 1353NY nyilatkozat és a saját adatbázisában nyilvántartott adatok alapján valamennyi − az egyszerűsített bevallás választására jogosult − adózó részére személyre szabott bevallást (1353E) készít, amelyet 2014. április 30-áig küld meg az érintettnek postai, illetve a 1353NY nyilatkozat ügyfélkapun keresztül történő továbbítása esetén, elektronikus úton.
Az elmúlt évhez hasonlóan, május 20-áig idén is csak azoknak a magánszemélyeknek kell a 1353E egyszerűsített bevallást a NAV részére aláírva visszaküldeniük, akik úgy ítélik meg, hogy a kiküldött bevallás − például a családi kedvezmény megosztása vagy annak kettőnél több eltartottra történő igénybevétele, ingatlan, vagyoni értékű jog vagy ingó értékesítése stb. miatt − kiegészítésre vagy javításra szorul. Amennyiben az adózó a bevallásban foglaltakkal egyetért, akkor azzal további teendője nincsen.

Az egyszerűsített bevallás választásának részletes törvényi feltételeiről és annak legfontosabb szabályairól a magánszemélyek a 1353NY nyilatkozathoz tartozó kitöltési útmutatóból, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, illetve telefonon a 06/40-42-42-42-es kék számon keresztül bővebben is tájékozódhatnak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága