Aljegyző álláspályázat

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Átányi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

 • Heves megye, 3371. Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60.
 • Heves megye, 3359. Tenk, Fő út 58.
 • Heves megye, 3383. Hevesvezekény, Alkotmány út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: aljegyzői feladatok ellátása

Ellátandó feladatok:
A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása a Közös Önkormányzati Hivatalon belül.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Mötv. és más jogszabályok által a jegyző feladat -és hatáskörébe utalt, valamint a közös hivatalt létrehozó megállapodásban az aljegyző feladat – és hatáskörébe utalt tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Igazgatásszervezői képesítés, vagy állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés,
 • közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi, gazdálkodási ismeretek,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, szakmai elképzelések
 • végzettséget, egyéb feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
 • a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ában meghatározott kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dányiné Szórád Ibolya jegyző nyújt, a 36/482-804 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Átányi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3371 Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-1586/1/2014 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Személyesen: Dányiné Szórád Ibolya, Heves megye, 3371. Átány, II. Rákóczi Ferenc út 60. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.atany.hu – 2014. február 26.
 • www.tenk.hu – 2014. február 26.
 • www.hevesvezekeny.hu – 2014. február 26.