Tájékoztató Erzsébet utalványok kiosztásáról 2018. augusztus

Tájékoztató Erzsébet utalványok kiosztásáról
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülők Erzsébet utalványának kiosztására 2018. augusztus 24-én (pénteken) 8 óra és 14
óra között kerül sor.

Aki a fent említett időpontban nem tud megjelenni a Községházán, két tanú előtt aláírt
meghatalmazás ellenében megbízhat nagykorú, cselekvőképes személyt a támogatás
átvételére.
A meghatalmazott személyi igazolványát hozza magával.

Meghatalmazás Erzsébet utalványok átvételéhez 2018. augusztus