Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Heves Város Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet  a 2018/2019-es tanévre az EFOP-1.5.3-16-2017-00108 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hevesi Járásban” című projekt keretében a projektbe bevont települések (Boconád, Erdőtelek, Heves, Kisköre, Tarnaméra, Tenk és Zaránk) területén élő olyan, már felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére, akik a humán közszolgáltatás területén folytatnak tanulmányokat.

Heves Város Önkormányzata ösztöndíjban részesíti azt a jól tanuló, a projektben érintett településeken állandó lakcímmel rendelkező felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalt, aki:

  • humán közszolgáltatás területén (elsősorban óvodapedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, gyógypedagógus, pszichológus, könyvtáros, művelődésszervező, ezen kívül egyéb humán közszolgáltatási terület, pl. orvos, pedagógus)
  • nappali rendszerű felsőfokú oktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • tanulmányi átlaga az ösztöndíj igénylést megelőző lezárt félévben eléri a 3,60 tanulmányi átlagot

Az ösztöndíj összege: havonta 50.000 Ft

Bővebb információ és a pályázati felhívás teljes anyaga (felhívás, jelentkezési lap) személyesen is igényelhető a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal Stratégiai Osztályának Projektmenedzsment Csoportjánál (3360 Heves, Erzsébet tér 2.), vagy elektronikusan Őzse-Czeglédy Adrienn projekt-munkatárstól az ozse-czegledy.adrienn@phheves.hu mail címen.

A pályázatok a megjelenést követő 15 napig nyújthatók be a mellékelt Felhívásban foglaltak szerint.

Felsőoktatási ösztöndíjpályázat felhívás
Jelentkezési lap