Tájékoztató szociális célú tüzifa támogatás iránti kérelem benyújtásáról

Tenk Község Önkormányzata 2018. évben is sikerrel pályázott a Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra, melynek eredményeként 94 erdei m3 tűzifa vásárlására nyílik lehetőség.

Tenk Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális célú tűzifajuttatásról szóló 12/2015. (XI.24.) sz. rendelete alapján a szociálisan rászorulók részére biztosít téli fűtéshez tűzifát.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

 1. a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,
  b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család,
  c) kiskorú gyermeket nevelők,
  d) egyedül élő időskorúak,
  ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás megállapításánál – a fentieken túl – előnyt élveznek még az alábbi kérelmezők:

 1. a) kiskorú gyermekét egyedülállóként nevelő;
  b) három, vagy több gyermeket nevelő családok;
  c) időskorú vagy tartósan beteg, tartósan munkanélküliek;
  d) átmenetileg vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdők.

A kérelemnyomtatványt átvehetik a Községházán, ügyfélfogadási időben.
A kérelem benyújtásának határideje: 2019. január 15.
A határidőt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek.

A tűzifa háztartásokba történő kiszállításáról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, annak időpontja várhatóan, 2019. január hónapban lesz.

 

Kérelem – Szoc. célú tűzifa támogatás >>