Álláspályázat Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha szakács munkakör

Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3359 Tenk, Szabadság út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakácsként közvetlen irányítója, munkaszervezője a főzőkonyhán folyó munkának, felel az étel megfelelő minőségű és mennyiségű időre történő elkészítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, szakács,
 •       büntetlen előélet
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       diétás szakács ,
 •       szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Éva nyújt, a 06-36/470-033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Tenki Csicsergő Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3359 Tenk, Szabadság út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/52/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

 •       Elektronikus úton Lévai Judit részére a ovoda@tenk.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •       Személyesen: Lévai Judit, Heves megye, 3359 Tenk, Szabadság út 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.tenk.hu – 2021. január 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.