Jó ütemben halad Tenk község településfejlesztési akciója

Tenk község önkormányzata már a 2010. évben elhatározta, hogy a településen lévő három, szilárd burkolattal még el nem látott utcáját, a lakossági igényekkel összhangban, pályázati forrásból megépíti.

A községi önkormányzatok kötelező feladata a tulajdonukban lévő utak karbantartása, illetve a balesetmentes közlekedés lehetőségének biztosítása.
Ezért is kiemelt feladat Tenk községben, hogy a Mikszáth Kálmán, Vörös hadsereg és a Felszabadulás utcákban megoldódjon a régi földutak szilárd burkolattal történő felújítása.
Ezzel párhuzamosan a csapadékvíz elvezetésének megoldására is sor kerülhet, amely az utak egyik oldalán elhelyezett szikkasztó árkok kialakításával kerülne megvalósításra.
A 2011. évben, az önkormányzat sikeres pályázata után sor kerülhet ezen célok megvalósítására.

Az ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0047 azonosító számú pályázaton elnyert forrásból július hónapban elkezdődhetett az előzetes tervek alapján a tényleges megvalósítás. A kivitelezés az elmúlt időszakban a tervezett ütemben haladt. Megtörtént a tereprendezés és a három útszakasz előkészítése. Lassan a végéhez közeledik az utak alapjának elkészítése, az árkok kialakítása. Várhatóan a tervek szerint, időben elkezdődnek az aszfaltozási munkálatok is.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2011. szeptember 15. A beruházás összköltsége 19.327.527 Ft, ennek az összegnek a 95 %-át az önkormányzat uniós pályázati forrásból fedezi A Tenk Község településfejlesztési akciói fejlesztése című ÉMOP-3.1.3/B-09-2010-0047 azonosító számú felhívására sikeresen pályázva az önkormányzat 18.361.150 Ft támogatást kap a beruházás megvalósításához.

Tenk, 2011. augusztus 15.

Jó ütemben halad Tenk község településfejlesztési akciója

Bővebb információ:
BV Média Bt.-Eleven Televízió
Vukovich Ákos kapcsolattartó
Telefon: 30/296-8854
E-mail: bvmedia@freemail.hu

Jó ütemben halad Tenk község településfejlesztési akciója