Tisztelt Tenki Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés törvénymódosítása és a helyi önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján, mostantól lehetővé válik az Önök számára is, hogy részt vegyenek Tenk Községi Önkormányzat rendeletalkotási munkájában.

A község honlapján, a tervezett, de még az önkormányzat által el nem fogadott, önkormányzati rendelet-tervezetek, csakúgy, mint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, elhelyezésre kerülnek.
A rendelet-tervezetekkel kapcsolatosan, minden tenki állampolgár, írásban szabadon véleményt nyilváníthat.

Véleményeiket, javaslataikat az alábbi e-mail címen várjuk: jegyzo@tenkpohi.t-online.hu

Kérjük, szíveskedjenek feltüntetni nevüket és elérhetőségüket is.

Tenk, 2011. október 7.
Dányiné Szórád Ibolya
h.jegyző