Tisztelt Adózók!

Tenk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2011. december 28-i ülésén döntött a helyi adók rendszerének átalakításáról, az alábbiak szerint:
2012. január 1-jei hatállyal:

  • Az önkormányzat illetékességi területén eltörölte az építményadót, tárgyévtől kezdődően megszűnik ez a helyi adónem,
  • bevezetésre került a helyi iparűzési adó– adóköteles Tenk Községi Önkormányzat illetékességi területén, állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység, mértéke az adóalap 1 %-a,
  • a magánszemélyek kommunális adókötelezettsége terheli azt a magánszemélyt , aki a naptári év első napján az önkormányzat illetékességi területén lévő

a.) lakás,
b.) beépíthető belterületi telek vagy,
c.) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó évi mértéke, egységesen – a következő:

a.) lakásonként, bérleti jogonként 4.000.- Ft,
b.) beépíthető belterületi telkenként 3.000.- Ft.

  • az arányos teherviselés érdekében, bevezetésre került a telekadó, amelyet olyan beépítetlen belterületi telek után kell fizetni, amely nem magánszemély tulajdonában van, mértéke: 2 Ft/m2

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a helyi adóval kapcsolatosan, január és február hónapban részletes tájékoztatót teszünk majd közzé.
Az önkormányzat hatályos helyi adótárgyú rendeletei, megtekinthetők a község honlapján, a www.tenk. hu címen.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen a Községházán, Pásztorné Takács Ibolya adóügyi előadó vagy telefonon, a 36/470- 033 vagy, a 36/570-023 számokon és e-mailben az adoigazgatas@tenkpohi.t-online.hu  címen.
Szíves megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:
Körjegyzőség
Adócsoportja