Tájékoztató parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendeléséről Tenk községben

Az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, a 2013. augusztus 14. napján kelt, T-2027/4/2013. számú határozatával, az alábbi Tenk településen levő ingatlanokon  parlagfű elleni, közérdekű védekezést rendelt el, a földhasználó költségére és veszélyére.:

  • 440 hrsz Honvéd út 25.
  • 441 hrsz, Honvéd út 23.
  • 442. hrsz, Honvéd út 21.
  • 443. hrsz, Honvéd út 19.
  • 444 hrsz, Honvéd út 17.
  • 446 hrsz, Honvéd út 13.
  • 447 hrsz, Honvéd út 11.
  • 448 hrsz, Honvéd út 9.
  • 449 hrsz, Honvéd út 7.
  • 450 hrsz Honvéd út 5.

A határozat ,a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
A végrehajtásra Átány Községi Önkormányzat kapott megbízást. A végrehajtás során a megbízott szervezet jogosult az ingatlanra belépni, és ott a szükséges cselekményeket elvégezheti.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatos valamennyi költséget a földhasználó köteles viselni.

A határozat ellen a földhasználó a közléstől számított 15 napon belül, a Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (3300. Eger, Szövetkezet út 6.) igazgatójához címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezést 5000 Ft-os illetékbélyeggel kell ellátni, és az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.
A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

Átány, 2013. augusztus 14.
Dányiné Szórád Ibolya
jegyző