Határozat: egyéni listás jelöltek szavazólapon történő sorrendje

22/2014. (IX.8.) határozat

Tenk Község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) –a 2014. szeptember 8. napján megtartott ülésén –a választási eljárásról szóló, 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva, az egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását követően, az alábbi sorrendet állapítja meg:

1. Kovács Csaba független
2. Szalmásiné Racsek Ágnes független
3. Stubián József független
4. Ötvös Sándor független
5. Megyesi Attila független
6. Erdélyi Zsolt független
7. Göcző Lajos Jánosné független
8. Szabó Árpád független
9. Szabó Kálmánné független
10. Racsek Csaba független
11. Kövesdi Tibor független
12. Bakos József független
13. Vermes Péter független
14. Zörög Sándor független
15. Kotrocó László független
16. Farkas Zsolt független

A Bizottság elrendeli jelen határozatának, Tenk Községi Önkormányzat hirdetőtábláján és Tenk község honlapján (www.tenk.hu) való közzétételét.
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

Indokolás:

A Bizottság a bejelentett jelöltek esélyegyenlőségének érvényesítése érdekében, a mai napon a Ve. 160. §-a alapján a sorsolást elvégezte és a fenti sorrendet állapította meg.
A Bizottság határozatát, a Ve. 46. § alapján hozta meg.
A határozat elleni önálló jogorvoslat lehetőségét a Ve. 239. §-a zárja ki.

Tenk, 2014. szeptember 8.
P.H.
Erdélyi Jánosné
HVB elnöke