Tájékoztató szociális tűzifa kérelem benyújtásáról

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Tenk Község Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadta a szociális célú tűzifajuttatásról szóló 12/2015. (XI.24.) sz. rendeletét, melynek értelmében a szociálisan rászorulók részére biztosít téli fűtéshez tűzifát.

A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család,
c) kiskorú gyermeket nevelők,
d) egyedül élő időskorúak,
ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

A támogatás megállapításánál – a fentieken túl – előnyt élveznek még az alábbi kérelmezők:

a) kiskorú gyermekét egyedülállóként nevelő;
b) három, vagy több gyermeket nevelő családok;   
c) időskorú vagy tartósan beteg, tartósan munkanélküliek;   
d) átmenetileg vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzdők.         

A kérelemnyomtatványt átvehetik a Községházán, ügyfélfogadási időben.
A kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 20.
A határidőt követően benyújtott kérelmek mérlegelés nélkül elutasításra kerülnek.

Szociális tűzifa kérelem nyomtatvány – kattintson erre a hivatkozásra a letöltéshez >>