Önkormányzati rendeletek 2022

1.2022.(II.10.) Tenk Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2.2022.((V.31.) Tenk Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

3.2022.(08.15.) az étkezés és a szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról

4.2022.(XII.1.) Tenk Községi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyon kezeléséről