Közös Hivatal hírei

Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Tenk Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § alapján ebösszeírást végez.

Kérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy az Önkormányzat honlapján, valamint a Községházán megtalálható nyomtatvány kitöltésével, a Községházán- ügyfélfogadási időben -, történő leadásával 2013. április 30.-ig  a tartott ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!
Az adatszolgáltatás, a törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján, kötelező.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján ebenként 30.-90.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető.
Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy jogszabályváltozás következtében 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható.
Ha természetes személy az állat kötelező jelölését nem végezteti el, 45.000-135.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető.

Tenk, 2013. április 3.

Dányiné Szórád Ibolya
jegyző

Letölthető ebösszeírási adatlap >>

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal
Átány, Hevesvezekény és Tenk Községek Önkormányzatai, 2013. január 1. napjával, közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról döntöttek, így jött létre,
–mint az Átány- Hevesvezekény-Tenk Községek Körjegyzőségének jogutód szerve-, az Átányi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal).
A Hivatal, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján, az önkormányzatok működésével, valamint a polgármesterek és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el Átány, Hevesvezekény és Tenk településeken.
A Hivatal székhelye: Átány, valamint állandó kirendeltségeket tart fenn Hevesvezekény és Tenk településeken.
Az önkormányzatok által elfogadott megállapodás értelmében, az önkormányzatok honlapjain, közzé kell tenni a Hivatal tevékenységével, működésével kapcsolatban a fontosabb információkat.
Ezen kötelezettségünknek eleget téve, az alábbiakat tesszük közzé, az alapító önkormányzatok honlapjain:

1. A Hivatal vezetője: Dányiné Szórád Ibolya jegyző
Elérhetősége:
Székhelyen: 3371. Átány, II. Rákóczi F. út 60. – Átány Községháza
Tel.: 36/482-001, 36/482-804, 06/70-397-8323, Fax: 36/482-803
E-mail: polhiva@t-online.hu
A jegyző ügyfélfogadási rendje: 
Átány: Csütörtök 8-12 óra
Hevesvezekény: Hétfő 9-12 óra
Tenk:    Kedd: 9-12 óra

2. A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Átány:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd: 8.00 – 16.00        
Szerda: 8.00 – 10.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Hevesvezekény:
Hétfő: 8.00 – 12.00
Kedd: 8.00 – 10.00        
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek:Nincs ügyfélfogadás

Tenk:
Hétfő: 8.00 – 10.00
Kedd:  8.00 – 12.00        
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.00 – 16.00
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

A további anyagokat az alanti dokumentumban találhatják meg: Közös hivatal – általános jellegű tájékoztatás >>

Közös Hivatal 2013. évi költségvetése >>
2012. évi ügyiratforgalmi statisztika I. >>
2012. évi ügyiratforgalmi statisztika II. >>
2012. évi ügyiratforgalmi statisztika III. >>

Körjegyzőség 2012 évi költségvetési beszámoló >>

2012. évi szöveges beszámoló Körjegyzőség >>

Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi munkájáról >>

Átányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője >>

Tájékoztató anyagok:

Mi mennyi 2014-ben? >>
Lakásfenntartási támogatás 2014. >>
Szociális táblázat 2014. >>
Szociális ellátások 2014. >>
Óvodáztatási támogatás 2014. >>
Gyermekvédelmi kedvezmények >>
Aktív korúak ellátása >>
Alapszolgáltatás >>